Kullanım Şartları

Kullanım Şartları

Devam eden teknik yenilikler ve ilgili yasal çerçevenin değişiklikleri nedeniyle aşağıdaki Kullanım Koşulları’na zaman zaman tarafımızdan değişiklik ve/veya düzeltmelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, bu web sitesine, her ziyaret öncesinde bu Kullanım Koşulları’nı gözden geçirmenizi ve hesaptaki değişiklik ve/veya düzeltmeleri dikkate almanızı rica ederiz.

Giriş

Bu websitesi size CNM Teknoloji San. ve Tic. A.Ş., Cumhuriyet Mahallesi, 2254. Sok. No:2, 41400 Gebze/Kocaeli –Türkiye, tarafından sunulmaktadır. Bu websitesindeki CNM Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.,( “CNM Teknoloji” ), CNM Teknoloji’ nin bağlı şirketleri ve üçüncü kişilerle ilgili bilgiler dikkat ve özenle bir araya getirilmiştir. Ancak, bu bilgilerin tam ve doğru olduğunu garanti edememekteyiz. Bu websitesinin içeriğinde oluşabilecek hatalar dolayısıyla CNM Teknoloji yükümlülük üstlenmemektedir. Bu websitesindeki geleceğe yönelik beyanatlar en iyi olarak bildiğimiz ve inandığımız şekilde verilmiştir. Ancak, CNM Teknoloji tarafından gerçekleştirilecek sonuçlar CNM Teknolojiin kontrolü dışında gelişen makro ekonomik ve rekabet koşullarının oluşturacağı faktörlere bağlı olarak bu geleceğe yönelik beyanatlardan önemli ölçüde farklı da olabilir. Geleceğe yönelik beyanatların değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir kanuni yükümlülüğe ait haklar saklı kalmak şartıyla, CNM Teknoloji’ nin işbu websitesinde yayınlanan geleceğe yönelik beyanatları devamlı olarak güncellemek gibi bir amacı yoktur.

 

Bu websitesini ziyaret ederek, aşağıda verilen ve istediğinizde okuyabileceğiniz veya baskı alabileceğiniz bu Kullanım Koşulları’nı hiçbir kısıtlama veya itiraz kaydı olmaksızın kabul etmektesiniz.


İŞBU WEBSİTESİ VE İÇERDİĞİ BİLGİLERİN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE VEYA AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VATANDAŞLARINCA VEYA AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE İKAMET EDENLER TARAFINDAN KULLANIMI AMAÇLANMAMAKTA VE ONAYLANMAMAKTADIR. MEVZU BAHİS ŞAHISLARIN KENDİ YEREL CNM Teknoloji WEBSİTELERİNE VEYA CNM Teknoloji'NİN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE KURULU BAĞLI ŞİRKETLERİNE AİT WEBSİTELERİNE MÜRACAAT ETMELERİ RİCA OLUNUR.
 

Websitesinin Kullanımına Ait Genel Kullanım Koşulları

 

1. Telif Hakkı Kanunu

Sitemizin sayfaları(içerik,düzenlemesi) telif hakları ile korunmaktadır. Özellikle, diğer yayın organlarında herhangi bir kopyalama, adaptasyon, çeviri, arşivleme ve işleme elektronik olarak saklama ve işleme dahil olmak üzere telif haklarının korunması kapsamındadır. Tümünün veya bir kısmının işletilmesi öncelikle CNM Teknoloji’ nin öncelikle yazılı rızasının alınmasını gerektirir. Bilgi veya verilerin ve özellikle metinlerin veya bir kısmının veya fotoğraf, tasarım ve dizayn materyallerinin (CNM Teknoloji’ nin basın fotoğrafları hariç) kullanımı veya herhangi bir şekilde istismarı ya da yaygınlaştırılması durumları öncelikle CNM Teknoloji’ nin yazılı rızasının alınmasını gerektirir Neşriyat ve kopyalama hakları CNM Teknoloji’e aittir.

 

CNM Teknoloji’ nin basın fotoğrafları yalnız makalelerde kullanılmak üzere alınabilir. CNM Teknoloji' in makalelerde kullanılmak üzere kopyalanmış ve/veya elektronik olarak değiştirilmiş olan basın fotoğrafları üzerinde telif hakkı yazısı şu şekilde bulundurulmalıdır "© [Yıl] CNM Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm hakları saklıdır".Yeniden basımı bedelsizdir ancak bir kopyasının dosyalarımız için verilmesi rica olunur.

 

© 2017 CNM Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş., Gebze-Kocaeli. Tüm hakları saklıdır

 

2. Markalar

Bu sayfalarda bulacağınız CNM Teknoloji’ nin Oval logosu ve tüm ürün isimleri ve/veya ürün sunumları CNM Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş., bağlı şirketleri, bağlı ortakları veya lisansör markaları ile tescillidir. Bu markaların yetkisiz biçimde kullanımı veya suistimali kesinlikle yasak olup ticari markalar kanununun, telif hakları kanununun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya haksız rekabet kanununun ihlali anlamına gelir.

 

3. Üçüncü Taraflara ait Websiteleri hakkında sorumluluk almama

a. Bu web sitesinde üçüncü şahıslar tarafından işletilen ve içerikleri CNM Teknoloji tarafından bilinmeyen diğer web sitelerine köprüler (hyperlink) bulunmaktadır. CNM Teknoloji yalnızca bu sitelere ulaşımı sağlamakta olup içerikleri her ne ise bunlar ile ilgili sorumluluk kabul etmemektedir. Üçüncü taraflara ait web sitelerine olan linklerin bulundurulması yalnızca sizlere seyir kolaylığı sunmak içindir. Bağlantı yapılan sitelerdeki beyanatlar bizim tarafımızdan yapılmamıştır. Web sitemizden bağlanılan tüm üçüncü taraflara ait sayfalardaki içeriklerin hiçbiri ile açıkça bir ilgimiz yoktur. Özellikle, üçüncü taraflarca bu sayfalarda yürürlükteki kanuni hükümlerin ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz.

 

b. CNM Teknoloji’ nin websitesinden hyperlink ile bağlantı sağlanan web sitelerindeki sayfaların içeriğinden ve bu sayfalarda satılan ürünlerden ve buradan verilecek siparişlerin tesliminden tamamen bu websitelerinin sahipleri sorumludur.

 

c. CNM Teknoloji websitesinden köprü ile bağlanılan sitelerde ticari markalar kanunun, telif hakları kanunun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya şahsi hakların ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

 

d. İşlem ile ilgili bir emir veya resmi deklarasyon bulunması halinde kullanıcı ile ve ilgili websitesinin sahibi veya teklif sunan taraf veya temsili kişi arasında bir sözleşme yapılır ancak hiçbir koşul altında bu CNM Teknoloji ile Kullanıcı arasında olamaz. Lütfen hyperlink ile bağlanılan websitesindeki ilgili tedarikçinin genel iş koşullarını dikkate alınız.

 

e. Bu sorumluluk CNM Teknoloji.com ve CNM Teknoloji.com.tr web sitesinde görüntülenen tüm linkler ve link ile kullanıcının yönlendirildiği hehangi bir websitesi için geçerlidir

 

4. Yasal Uyarı

Bu websitesinin kullanımından doğan herhangi bir zarar – haksız fiil dahil olmak üzere kanuni bir sebebe dayalı olması dışında - ile ilgili CNM Teknoloji’ nin sorumlulukları amacı veya ağır ihmalinin sebep olabileceği zararlar ile sınırlıdır. Sözleşme ile belirli esaslı görevlerin ihmalinden kaynaklanacak hasarlarda CNM Teknoloji’ nin zorunlu yükümlülükleri ile sınırlı olmak kaydı ile talep edilebilecek toplam tazminat öngörülebilir hasarlar ile sınırlıdır. Bu CNM Teknoloji’ nin uygulanabilir Ürün Sorumluluğuna ilişkin mevzuat veya verilen garantiler tahtındaki yükümlülüğünü etkilemez. Yukarıda bahsedilen sorumluluk sınırlamaları aynı zamanda insan hayatına, bedeni yaralanmaya veya bir kişinin sağlığına gelebilecek zararlar durumunda geçerli değildir.

 

CNM Teknoloji kendi websitelerinin virüslerden temizlenmiş olarak tutmak konusunda ciddi çaba sarf etmektedir ancak virüslerin tamamen bulunmadığı garantisini verememekteyiz. Bu nedenle döküman veya veri indirirken virüslere karşı gerekli doğru korunma önlemlerini aldığınızdan emin olmanızı öneririz (örn. Virüs tarayıcılar kullanarak)

 

5. Tahminler ve Niyet Bildirimleri

Bu internet sitesinde bildiğimiz kadarı ile geleceğe yönelik beyanatlar bulunmaktadır. Ancak, CNM Teknoloji tarafından gerçekleştirilecek sonuçlar CNM Teknoloji’ nin kontrolü dışında gelişen makro ekonomik ve rekabet koşullarının oluşturacağı faktörlere bağlı olarak bu geleceğe yönelik beyanatlardan önemli ölçüde farklı da olabilir. Geleceğe yönelik beyanatların değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir kanuni yükümlülüğe ait haklar saklı kalmak şartıyla, CNM Teknoloji’ nin işbu websitesinde yayınlanan geleceğe yönelik beyanatları devamlı olarak güncellemek gibi bir amacı yoktur.

 

6. CNM Teknoloji Ürünleri

Bu websitesinde CNM Teknoloji’ nin dünya çapındaki kuruluşlarında bulunan markalar / ürünlerin örnekleri sunulmaktadır. CNM Teknoloji bu sitede sunulan markalar / ürünlerin hepsi Türkiye’de yoksa, Türkiye’de bulunacağı garantisini verememektedir.

 

Çeşitli

İşbu Kullanım Koşulları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına (Birleşmiş Milletler Uluslararası Malların Satışı ile ilgili Sözleşmelerin Uygulanması anlaşması hükümleri hariç olmak üzere) uygun olarak hazırlanmıştır ve bu kanunlara tabidir . Uygulanabilir kanunlar çerçevesinde işbu websitesi ile ilgili tüm ihtilafların hallinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu Kullanım Koşulları şartlarının herhangi birinin geçersizliği veya geçersiz kalması diğer şartların geçerliliğini etkilemez.